Manual de programare in limbajul C Wikia
Advertisement

Tablourile multidimensionale pot fi imaginate ca tablouri de tablouri. Vizual, un tabloul bidimensional ar putea fi privit ca o matrice, iar unul tridimensional, ca un cub.

Iată un exemplu de declarare a unui tablou bidimensional:

int matrice[10][10];

Tabloul astfel declarat va putea “gazdui” 100 de elemente  (10x10) in tipul de bază int. Memoria alocată, în acest caz va fi 10x10x2 octeți.

Inițializarea unei matrice se face într-un mod asemănător vectorilor. Spre exemplu, iată inițializarea unei matrice cu 2 linii și 3 coloane, care va conține numerele de la 1 la 6.

int m[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};

Desigur, accesarea acestor elemente se face cu ajutorul unor indici, doi în acest caz. 

Iată un exemplu de utilizare a unui astfel de tablou, în care se determină poziţia pe care se găseşte valoarea maximă într-o matrice cu numere reale:

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()

{

float m[20][20], maxi;

int m,n, i,j, pozi, pozj;

cout<<”Introduceti numarul de linii : ”;

cin>>m;

cout<<”Introduceti numarul de coloane: ”;

cin>>n;

for ( i=0 ; i<m ; i++ )

for ( j=0 ; j<n ; j++ )

cin>>a[i][j];

maxi=a[0][0];

pozi=0;

pozj=0;

for ( i=0 ; i<m ; i++ )

for ( j=0 ; j<n ; j++ )

 if(maxi<a[i][j])

{

maxi=a[i][j];

pozi=i;

pozj=j;

}

cout<<”Elementul maxim se afla pe linia ”<<pozi<<” coloana ”<<pozj;

return 0;

}
Advertisement